Hızlıçeviri Logo
Bloga geri dön
Pazarlama

Globalleşme çeviri için neden önemlidir?

April 05, 2023
Globalleşme çeviri için neden önemlidir?
Makaleyi beğendiniz mi? Paylaşım yapın.

Çok uluslu bir şirket olarak, tedarikçiler ve tüketicilerden oluşan geniş bir global ağın parçasısınız. Yani dünyayı birbirine bağlı ve bağımlı bir pazara dönüştüren globalleşme olgusundan doğrudan etkileniyorsunuz.

Bilgisayarınız, arabanız veya kıyafetleriniz gibi her gün kullandığınız eşyaları bir düşünün. Kendi kıyafetlerinizi kendiniz dikiyor olsanız bile, satın aldığınız kumaş muhtemelen bir ülkede üretilirken diğerinde paketleniyor. Bilgisayarınız veya mobil cihazınız, her biri farklı ülkedeki bir fabrikadan temin edilen ve ülkenizdeki mağazaya gelmeden önce farklı bir ülkede monte edilen 12'den fazla farklı parça içerebilir.

Örneğin, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, aralarında Çin, Filipinler, Almanya ve Brezilya'nın da bulunduğu 30'dan fazla ülkeden parça temin etmektedir.

Bu, globalleşme gerçeğinin eyleme dökülmüş halidir.

Operasyonlarınızı ister başka ülkelere genişletin ister bölgenizde kalmayı tercih edin, global bir tedarik zincirinin parçasısınız. Başarılı bir global strateji geliştirmek için, globalleşmeyi yönlendiren makro ekonomik güçleri ve bunların işletmeleri fiili anlamda nasıl etkilediğini anlamak çok önemlidir. Bu da globalleşmenin beraberinde getirdiği en son eğilimleri, değişiklikleri ve zorlukları yakından takip etmek anlamına gelmektedir. 

Globalleşme Nedir?

Globalleşme, siyasi, sosyal ve ekonomik bağlamlarda sıklıkla kullanılan bir terimdir ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar tarafından yönetilmektedir. Ancak, globalleşmenin etkisi sadece mali politikalar veya serbest ticaret anlaşmalar konusunda fikir yürüten makam sahipleri tarafından değil, herkes tarafından hissedilmektedir.

Esas itibariyle globalleşme, günümüz dünyasında kişilerin ve eşyaların birbirine olan bağımlılığının artması anlamına gelmektedir. İşletme stratejinizi kapsayan bu büyük resim, üretim süreçlerinizi ölçeklendirmekten şube açmaya ve hatta yerelleştirme ve çeviri faaliyetlerinize kadar tüm global operasyonları kapsar.

"Globalleşme" terimi İkinci Dünya Savaşı sonrası sanayi kapitalizminin yükselişinden sonra ortaya çıkmış olsa da globalleşmenin tarihi İpek Yolu gibi eski uluslararası ticaret ağlarına kadar uzanmaktadır. Baharatlar, ipekler, kereste ve altın dünyanın dört bir yanına yayılmış ve farklı diller, felsefeler ve mutfakları da beraberinde getirmiştir.

Mikroekonomik bir perspektiften bakıldığında globalleşme, şirketlerin tek ülke kaynaklı bir ürün veya hizmetten çok uluslu bir ürün veya hizmete geçerken başvurdukları çerçeveyi ifade etmektedir. İşletme sahibi olarak, globalleşme kavramını ve bunun işletmenizi nasıl etkilediğini, özellikle de global bir kitleye etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilecek çeviri ve yerelleştirme çalışmaları bağlamında anlamanız önemlidir.

Globalleşme Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Çok uluslu şirketler için globalleşme, aralarında aşağıda belirtilen unsurların da bulunduğu çeşitli etmenlerin dikkatle değerlendirilmesini gerektirir:

Pazara giriş stratejisi: Yabancı bir pazara girmenin ihracat, lisans, franchising, ortaklık, birleşme ve devralmalar, sıfırdan yatırımlar ve daha fazlası gibi çeşitli yolları vardır. İşletme hedeflerinize ve yerel piyasa koşullarına göre en iyi yaklaşımı belirlemek çok önemlidir.

Global markalaşma ve yerelleştirme: Markanızı ve ürünlerinizi farklı pazarlarda etkili bir şekilde pazarlamak için, markanızı ve ürünlerinizi nasıl uyarlamak istediğinize karar vermeniz gerekir. Aynı zamanda global bir pazar değer önerisi geliştirmek ve yerel pazara duyarlı olmak ile globale entegre olmayı dengede tutmak mühimdir.

Tedarik zincirleri: Birden fazla pazara açıldığınızda verdiğiniz hizmeti tüm pazarlarda aynı seviyede tutmanız gerekir. Hangi nakliye yöntemlerinin kullanılacağının belirlenmesi ve global ticari yönetmelikleri, iş gücü piyasaları, gümrük tarifeleri ve ticari kısıtlamalar ile diğer uluslararası faktörlerin tedarik zincirinizi nasıl etkileyebileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Yönetmelikler: Yeni pazarlara girmek, bir dizi farklı hukuki düzenleme ve ticaret politikasına uyum sağlamak anlamına gelir. Ayrıca, işe alım sürecini, yan hakları, veri gizliliğini ve daha fazlasını düzenleyen yerel yönetmeliklere ve ticari politikalara uymanız gerekir.

Çeviri: Hedef pazarlara doğru bir şekilde yaklaşabilmek için o bölgede konuşulan dilleri ve bölgedeki kültürlerin inceliklerini anlamanız gerekir. Dolayısıyla, dil ve kültür farklılıklarını gözeterek müşterilerinizle etkili bir iletişim kurmanıza olanak sağlayan geniş kapsamlı bir çeviri stratejisi gerekli.

Globalleşmenin işletmeler için faydaları nelerdir?

Globalleşme, kişileri ve ürünleri birbirine yaklaştırarak ürünlerin ve kişilerin bir yerden başka bir yere hareket etmesini kolaylaştırmaktadır. Destekleyicileri, globalleşmenin gelişmekte olan ülkelere daha yüksek yaşam standardı sunacağını, GSYİH'i güçlendireceğini ve uluslararası ticaret yoluyla daha köklü bağlar kurabileceğini savunmaktadır.

Ticari açıdan bakıldığında globalleşme, dünyanın dört bir yanından müşteri ve kullanıcılarla etkileşime geçebilme, piyasadaki yerinizi ve gelirinizi artırma gibi önemli faydalar sunar. Globalleşmenin önemli bir alt başlığı olan yerelleştirme, ürün yelpazenizi ve deneyimlerinizi yerel kitleye hitap edecek şekilde uyarlamayı içerir ve uluslararası genişlemenin temel parçasıdır.

Dünyanın en başarılı dev firmalarından olan Amazon örneğini ele alalım. 58 ülkede faaliyet gösteren ve her gün bir milyardan fazla kişiye online olarak ulaşan Amazon, Çin hariç tüm ülkelerde lider e-ticaret şirketi konumunda. Amazon'un kişiselleştirilmiş ana sayfası, şirketlerin global kitlelerle bağ kurmak için sundukları ürünleri nasıl yerelleştirebileceklerine dair mükemmel bir örnek.

Globalleşmeyi işinize taşımanın size sağlayacağı faydalar şunlardır:

 • Ek gelir kaynakları oluşturma potansiyeli
 • Farklı mali sistemlere ve çalışma sistemlerine erişim
 • Farklı bir kültürle anlamlı iletişim kurabilme olanağı
 • Ülke sınırlarının ötesindeki şirket ve müşteriler arasında güven oluşturma
 • Yaratıcılık ve inovasyonun ivme kazanması
 • Sektörde lider olma fırsatı

Globalleşme ve yerelleşmeyi benimseyen işletmeler, pazarda rekabet avantajı kazanarak faaliyet alanlarını genişletebilir ve varlıklarını globale taşıyabilir. 

Globalleşmenin zorlukları nelerdir?

Globalleşme birçok fayda sunarken, beraberinde birtakım zorluklar da getirmektedir. Teknolojik gelişmeler globalleşmeye ivme kazandırmasına rağmen istikrarsız mali piyasalar, iklim değişikliği ve gelir eşitsizliği gibi istenmeyen etkileri beraberinde getirmiştir. Popülist ideoloji ve muhafazakarlığın yükselişi Brexit, 2008 mali krizi ve pandeminin idaresi gibi sadece bireyleri değil herkesi etkileyen zincirleme etkilere de yol açmıştır.

Ticari düzeyde ele aldığımızda, global bir operasyonu yönetmek küçük bir yerel işletmeyi yönetmekten daha zordur. Parçaların, ticaret rotalarının, personelin, ofislerin ve politikaların sayısı arttıkça, sorun yaşama olasılığı da artar.

Şirketlerin karşılaştığı başlıca globalleşme güçlüklerinden bazıları şunlardır:

●       Global marka bilinirliği ve farkındalığının oluşturulması

●       Ülkelere göre değişen yönetmelik ve kuralların yönetilmesi

●       Tedarik zinciri lojistiği ve müşteri hizmetlerini farklı ülke ve zaman dilimlerinde yürütebilme

●       Köklü pazar payına sahip yerel markalara karşı rekabet edebilme

●       Dış pazarlardaki müşteri tercihlerini anlayabilme

●       Dil ve kültürel farklılıklar ele alınarak yerelleştirme ve çeviri yapılması.

Bu güçlüklerin giderilmesi, her bir pazarın kendine özgü ihtiyaçlarını dikkate alan, globalleşme ve yerelleşme alanındaki en son teknoloji ve uygulamalardan istifade eden kapsamlı bir strateji gerektirmektedir. Bunu yapan işletmeler, globalleşmenin getirdiği zorlukların üstesinden başarıyla gelebilir ve kuvvetli bir varlık sergileyebilirler.

Globalleşme konusunda en iyi yöntemler nelerdir?

Markalar şu yöntemleri izleyerek globalleşmeyi ürün stratejilerine dahil edebilir:

 1. Eskimeyen içerikler oluşturma: Markalar, kültür ve dil farklılıklarını gözeten yerel bir yaklaşım benimserken dünyanın dört bir yanındaki müşterilerle bağ kuran evrensel mesajlar sunmalıdır. Örneğin Coca-Cola, yerele göre tat ve paketleme çeşitleri sunarken mesajlarını mutluluk, keyif ve paylaşıma ekseninde standart hâle getirerek global başarıya ulaşmıştır. 
 2. Şirket değer zincirinin yönetilmesi: Markalar, şirket değerlerinin nihai hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamalı ve rekabet avantajlarını korumalıdır. Örneğin Unilever, ülke operasyonlarını ve üretim tesislerini yönetmek için ilgili bölgelerden yerel yöneticileri işe alarak ve şirketi ürün çeşitlerine göre organize ederek uluslar ötesi bir strateji uygulamaktadır. 
 3. Kendi kavramlarını tanımlayan, global ölçekte tanınır bir marka yaratma: Markalar, bölgesel farklılıklara uyum sağlayabilen güçlü bir global marka oluşturmalıdır. Yerel kahve şirketleriyle ortaklık kuran ve yerel tat tercihlerine uygun benzersiz karışımlar sunan Starbucks, bölgelerin kültürlerine uygun şubeler açmak üzere geleneksel işçilikten faydalanarak başarıya ulaşmıştır. 
 4. Kapsamlı pazar araştırması yürütme: Markalar, kültür ve dil farklılıklarını anlamak ve ürün yelpazelerini buna göre uyarlamak için kapsamlı bir pazar araştırması yapmalıdır. Bunun yanı sıra ilgili ülkenin kanun, yönetmelik ve teamüllerin anlaşılması, hedef grupların ve eğilimlerinin belirlenmesi de bu kapsamda yer alır. 
 5. Yerelleştirme ve çeviriye yatırım yapma: Markalar, mesajlarının ve ürün yelpazelerinin hedef pazarlarına kültür ve dil açısından uygun olmasını sağlamak için yerelleştirme ve çeviri hizmetlerine yatırım yapmalıdır. Buna web sitelerinin, pazarlama materyallerinin ve ürün açıklamalarının çevrilmesinin yanı sıra ürünlerin pazar tercihlerine ve yönetmeliklere göre uyarlanması gibi çalışmalar da dahildir. 
 6. Teknolojiden yararlanma: Markalar global iletişim, iş birliği ve tedarik zinciri yönetimini kolaylaştırmak için teknolojiden istifade edebilir. Örneğin, bulut tabanlı yazılımlar farklı ülkelerdeki ekipler arasında gerçek zamanlı iş birliğini sağlarken, e-ticaret platformları yurt dışı satışları ve lojistiği kolaylaştırabilir. 
 7. Güçlü bir küresel ekip oluşturma: Markalar, global pazarların karmaşıklığını yönetebilecek, kültürel açıdan duyarlı ve çeşitli bir ekip oluşturmaya odaklanmalıdır. Dil ve kültürel uzmanlığa sahip yeteneklerin işe alınmasının yanı sıra ekip üyelerine kültürel eğitim ve destek sağlanması da buna dahildir. 
 8. Yerel kurumlarla iş birliği yapma: Markalar, yerel pazarlar hakkında iç görü kazanmak ve hedef kitleleri gözünde itibar kazanmak için yerel kurumlarla iş birlikleri yapabilir. Bu doğrultuda yerel girişimleri desteklemek ve yerel paydaşlarla ilişkiler kurmak için yerel STK'lar, ticaret birlikleri ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapabilirsiniz. 

Bu örnek yaklaşımları uygulayarak globalleşmenin zorluklarının üstesinden gelebilir ve büyüme ve genişlemeye yönelik yeni fırsatların önünü açabilirsiniz. İster yeni pazarlara giriyor ister mevcut pazarları büyütüyor olsun, doğru uygulanan bir globalleşme stratejisi markaların güçlü bir global varlık oluşturmasına ve giderek birbirine daha fazla bağlanan bir dünyada başarılı olmasına yardımcı olur. 

Hızlıçeviri'nin online çeviri çözümleri ile global başarının kapılarını aralayın

Günümüzün bağlantılarla dolu dünyasında, işletmenizi dünya çapında genişletmek büyüme için çok önemlidir. Ancak, uluslararası pazarların karmaşık dünyasında yol almak, özellikle de dil ve kültürel farklılıklar söz konusu olduğunda göz korkutucu olabilir. İşte bu noktada, alanında lider online çeviri şirketi Hızlıçeviri global başarıya ulaşmanıza ve güçlü bir global marka inşa etmenize yardımcı olur.

Hızlıçeviri ile iş birliği yaparak globalleşme faaliyetlerinizi hızlandırabilir ve maliyeti yüksek hatalardan kaçınabilirsiniz. Etkili online çeviri çözümlerimiz, hangi dili konuşuyor olurlarsa olsunlar dünyanın dört bir yanındaki müşterilerinizle bağlantı kurmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İster yeni pazarlara giriyor ister mevcut pazarlarınızı büyütüyor olun, Hızlıçeviri başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz uzmanlığı ve teknolojiyi sunar.

Online çeviri çözümlerimiz ve global başarıya ulaşmanızı sağlayacak hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle bugün iletişime geçin!

Makaleyi beğendiniz mi? Paylaşım yapın.
Subscription icon

Yerelleştirme Rehberiniz

Yerelleştirme ve Büyüme Tavsiyelerimizle Gelirinizi Artırın