Hızlıçeviri Logo
Bloga geri dön
Pazarlama

Şirket Yöneticileri için Globale Açılma Rehberi

April 05, 2023
Kapsamlı Globale Açılma Rehberi
Makaleyi beğendiniz mi? Paylaşım yapın.

Büyüme sürecinde şirketler yurt dışında büyümeyi, yabancı pazarlara açılmayı ve müşteri ağlarını yerelden globale taşımayı sık sık gündemlerine alır. Yurt dışına açılmanın getireceği avantajlar cazip görünüyor. Fakat globalde büyüme sürecinin karmaşık olması riskleri en aza indirmek ve sonuçları optimize etmek için konuyu etraflıca ele almayı ve ayrıntılı bir planlama yapmayı gerektiriyor.

Sektörde uzun süredir faaliyet gösteren bir firma olarak uluslararası arenada başarı sağlamak için global genişleme stratejilerinin, risk yönetiminin ve en iyi uygulamaların iyi bir şekilde hayata geçirilmesinin ne denli önemli olduğunu ilk elden biliyoruz. Tüm bunları göz önünde bulundurarak globale açılma yolculuğunuzda size faydalı olmasını umduğumuz kapsamlı bir kılavuz hazırladık.

Globale Açılma Nedir?

Globale açılma bir şirketin faaliyetlerini ana pazarlarının dışındaki yeni bölge veya ülkelere doğru genişletme sürecidir. Uluslararası düzlemde büyümenin arkasında yatan pek çok neden olduğu gibi, işinizi globalde büyütmenin de bir o kadar yolu vardır.

Globale Açılmanın Arkasında Yatan Sebepler Nelerdir?

Globale açılmak isteyen şirketler, yeni fırsatlar keşfetmeyi, karlılığı artırmayı, yeni gelir kanalları oluşturmayı ve bilinirliklerini artırmayı amaçlar. Yurt dışına açılmak pek çok faydayı beraberinde getirmekle birlikte çok uluslu şirketlerin, markaları ve hedef müşterileri için mümkün olanın ötesine geçme konusunda istekli olmaları gerekir.

Şirketlerin kurulmasının ardında yatan farklı nedenler olduğu gibi, şirket yöneticilerinin de globale açılma konusunda farklı hedef ve sebepleri vardır. 

Globale Açılma Stratejilerinin Türleri

Doğru bir globale açılma stratejisi gütmek, şirketlerin uluslararası alanda faaliyet gösterebilmeleri ve dünyanın farklı bölgelerindeki fırsatlardan faydalanabilmeleri için oldukça önemli.

Çok uluslu şirketler, faaliyet alanı tek bir ülkeyle sınırlı olan yerel şirketlerin aksine birden fazla ülkede hizmet verir. Bu strateji genellikle yeni tüketici pazarlarına girmek veya işletmeler arası (B2B) pazarlara ürün tedarik etmek için tercih edilir.

Genellikle globale açılmayı hedefleyen şirketler şu dört temel stratejiden birini izler:

●      Uluslararası Strateji

●      Çoklu Yerel Strateji

●      Global Strateji

●      Uluslar Ötesi Strateji

Her stratejinin avantajı olduğu gibi dezavantajı da vardır. Doğru yaklaşımı seçmek için şirketin hedefleri, kaynakları ve kapasitesi gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir.

Uluslararası pazarlara açılma stratejisi

Globale açılma için uluslararası stratejiyi benimsediğinizde, ürün özelliklerinde veya fiyatlandırma stratejisinde önemli değişiklikler yapmadan yeni bir pazara girersiniz. Ürün veya hizmetler, tüm pazarlarda aynı marka, özellik ve tasarımla benzer fiyat baremlerinde satılır.

Uluslararası stratejide fiyatlandırma politikası yerel şirketlerle rekabet edecek şekilde düzenlenmez veya ürün ya da satışa yönelik yaklaşım kültürel farklılık veya beklentilere göre şekillenmez. Bu strateji türünü izleyen firmalar, potansiyel müşterilerin ürünün yabancı olmasını takdir ve tercih edeceğini, dolayısıyla şirketin marka değerine güvenerek ürünü daha çok tercih edeceklerini varsayar.

İsviçre'de üretilen ve yüksek kalitesiyle nam salan Rolex saatler, uluslararası strateji yürüten firmaların başarılı bir örneğidir. Hangi konumda olursa olsun tüm müşteriler Rolex'in faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda benzer bir fiyatlandırma ve tasarımla karşılaşır. İsviçre'de satılan Rolex saatleri, ABD, İtalya, Fransa, İngiltere veya diğer pazarlarda satılanlarla aynı kalite ve tasarıma sahiptir.

Ürün ve hizmetleri yerel pazarlara uyarlama stratejisi

Globale açılma sürecinde çoklu yerel stratejiyi izleyen şirketler, yerel kültürlere ve pazarlara uyum sağlayan bir yaklaşım benimser. Söz konusu pazarda daha rekabetçi olmak için her ülkenin kendine özgü beğeni ve tercihleri özel ürün veya hizmet tasarımında dikkate alınır. Uluslararası stratejide olduğu gibi çoklu yerel yaklaşım da rekabet noktasını fiyatlandırma üzerinden kurgulamaz.

Bir markanın ürünü diğer pazarlarda ana pazardaki halinden farklı bir versiyonuyla sunulabilir. Bölgenin beklentilerine uyum sağlamak ürünleri daha kârlı hale getirdiği gibi bu değişiklikleri fark eden müşteriler şirketin kendi ihtiyaç ve tercihlerini gözeteceğine dair kuvvetli bir inanç oluşturur. Ne yazık ki, her pazara özel uyarlamalar yapmayı gerektiren bu yaklaşım pahalıya mal olabilir, üstelik çoklu yerel strateji, pazar payını artırmak için fiyat düşürmeye odaklanmazken. Bu stratejide tüm pazarlarda ürünler aynı fiyatlarda satılır.

PepsiCo'nun cips markası Lay's, çeşitli ülkelerde farklı marka isimleri sunarak çoklu yerel strateji izliyor. İngiltere'deki tüketiciler, Lay's'in ana pazarında nadir bulunan veya hiç bulunmayan paprikalı cips gibi farklı tatlara ulaşmak için Walkers cipsleri alıyor. 

Tüm pazarlarda ürün ve hizmetleri standartlaştırma stratejisi

Globalde büyümeye yönelik izlenen global strateji, yerel ve bölgesel farklılıkları en aza indirerek tüm pazarlar için uygun maliyetli operasyonlar kurmayı amaçlar. Maliyetleri düşürme ve sektörde liderlik koltuğuna oturma amacı güdüldüğünden ürün veya hizmetler tüm pazarlarda büyük ölçüde aynı kalır. Bu yaklaşımı benimseyen şirketler, faaliyet gösterdikleri her pazarda rakiplerinin sunduğu fiyatların altına düşmeyi hedefler.

Global strateji izleyen şirketleri rakiplerinden farklılaştıran nokta fiyatlandırma konusunda sundukları bariz avantajdır. Bu şirketler ürünlerini kültürlere göre uyarlamadan (hedef pazarda öne çıkan yerel şirketler olsa dahi) en düşük fiyatları sunarak bu ülkelerde pazar paylarını artırmayı hedefler.

Global strateji, özellikle fiyatın önemli olduğu ancak ürünleri kültüre adapte etmenin önemli olmadığı ürünler sunan şirketler için uygundur. Yeme-içme sektöründe ürünler sunan şirketler buna bir örnektir.

Coca-Cola, global strateji izleyen en büyük şirketlerden biri. Meşrubatlar dünya çapında genellikle tek tip üretilir. Kolanın sunulduğu şişe pazarlarda farklı şekilde ambalajlanıyor, dağıtılıyor veya tanıtılıyor olsa da kolanın tadı ABD'de ve Almanya'da muhtemelen aynı olacaktır. 

Global Standartlar Oluşturma ve Bölgeye Uyarlama Dengesi

Global ve yerel odaklı strateji, hedef kültüre özel uyarlamalarla düşük maliyeti birleştiren bir globale açılma yöntemidir. Bu strateji ile ürün pazar uyumunu her pazar için optimize ederken maliyet ve süreç verimliliğini artırabilirsiniz. Bu stratejiyi benimseyen şirketlerin çoğu ürünü her pazarda neredeyse aynıdır. Böylelikle aynı tedarikçilerle çalışarak farklı tedarik zincirlerine ihtiyaç duyulmaması sağlanır ve uluslararası pazarlardaki satış maliyetleri azalır. Ürünler, ek maliyet olmadan küçük değişiklikler yapılarak satışa sunulabilir.

Bu stratejiyi izleyen Baskin Robbins adlı dondurma şirketi farklı ülkelerde, genellikle bölgenin mutfağından esinlenerek farklı aromalarda dondurmalar satıyor. Genellikle Asya'da satılan matcha ve çikolatalı dondurma sadece belirli Baskin Robbins şubelerinde müşterilere sunuluyor. 

Globale Açılmanın Getirdiği Avantajlar

İşinizi globale açmak size birçok gözle görünür fayda sunar. Globale açılma, bir işletmeyi büyütmenin, yeni gelir kanalları yaratmanın, marka tanınırlığı oluşturmanın ve yurt dışındaki yetenekli kaynaklara ulaşmanın ispatlanmış bir yoludur. Şirketlerdeki globale açılmaya olan ilginin yüksek olmasının nedeni budur.

Yurt Dışına Açılma Ticari Hacminizi Artırır

Şirketinizi globalde büyütmek, farklı pazarlara açılarak müşteri kitlenizin hacmini ana pazarınızın ötesine taşımanızı sağlar. Global pazara sağladığınız erişim ile daha fazla potansiyel alıcıya dokunmuş olursunuz. Bu da beraberinde farklı istek ve tercihleri olan ve bu ihtiyaçlara göre şekillenmenizi gerektiren yeni stratejiler üretmenizi gerektirir.

Globale Açılma Yeni Gelir Kaynakları Yaratmanızı Sağlar

Yeni pazarlara açılıp satışlarınızı artırırken, pazarlarda yaşanan ekonomik krizlere ve iç piyasa koşullarındaki değişikliklere karşı direnç geliştirmiş olursunuz. Globalde büyümeyle satışlarını artırabilirsiniz. Fakat bu süreç, ürünlerinizi diğer ülkelerde online olarak kullanıma sunmak kadar basit veya yurt dışında fabrika ve sipariş karşılama merkezleri kurmayı gerektirecek kadar karmaşık olabilir.

Bir şirketin global pazara nasıl girdiğinden bağımsız olarak, gelir artışı sağlama potansiyeli ve karlılığın güçlendirilmesinin önemi yadsınamaz. Elde edilen bu gelir, bir kurumun mali tablosunu daha da güçlendirmek üzere değerlendirilebilir.

Globale Açılma Marka Bilinirliğini Artırır

Globale açılmak, şirketlerin yeni pazarlarda marka bilinirliği ve tanınırlığı oluşturmasını sağlayarak potansiyel müşterilere ulaşmasını sağlar. Markanın bilinir olması, şirketlerin belirli bir bilinirlik seviyesine ulaşmasına, ürün tanıtımı için yeni fırsatlar yaratmasına ve marka pozisyonlarını güçlendirmesine olanak tanır.

Ana pazarları dışında tanınırlık kazanan şirketler yeni pazardaki müşterilerle nasıl iletişim kuracağını öğrendiği için diğer pazarlara girmek genellikle daha kolay hale gelir. Belirli bir pazarda yakalanan başarı, yakın ülkelerde, bölgenin geri kalanında veya yeni bir bölgede tanınırlık sağlamak için kullanılabilir. Örneğin, Kanada'ya başarılı bir şekilde açılan şirketler ABD pazarında daha kolay faaliyet gösterebilir. 

Yurt dışına açılma global yetenek havuzuna ulaşmanızı sağlar

Globale açılarak, bölgeniz haricindeki yetenek havuzuna erişebilir ve diğer ülkelerdeki profesyonelleri işe alabilirsiniz. Farklı coğrafyalara açılmak marka bilinirliğini ve diğer pazarlara aşinalık kazanmayı artırdığı için yeni yetenekleri işe almada etkili olabilir. Farklı ülkelerdeki profesyonellere ulaşarak konumdan bağımsız olarak şirketinize en uygun kişileri işe alabilir, daha çeşitli ve vasıflı bir iş gücü oluşmasını sağlayabilirsiniz.

Globale Açılmanın Getirebileceği Riskler

İşlerle ilgili tüm kararlarda olduğu gibi, globale açılmanın da taşıdığı bazı riskler var. Bu risklerin farkında olarak ve potansiyel riskleri ve etkilerini azaltmaya yönelik stratejileri oluşturarak globale açılmak önemlidir.

Kültürel Farklılıklara Dair Anlayış ve Farkındalığın Yetersiz Olması

Kültürel farklılıkların iş dünyasını etkilediği noktalardan biri de dilin kullanımıdır. Bir ülkede sorun teşkil etmeyen bir ifade, başka bir ülkede sakıncalı veya yakışıksız olarak nitelendirilebilir. Bu gibi durumlar yanlış anlaşılmalara ve hatta marka itibarının zedelenmesine yol açabilir.

Kültürel farklılıklar ticari teamülleri ve davranış kurallarını da etkiler. Örnek verecek olursak, bazı kültürlerde iş konuşmadan önce küçük hediyeler vermek veya havadan sudan konuşmak yaygınken; bazı kültürlerde ise bu davranışlar gereksiz, hatta zaman kaybı olarak görülür.

Şirketler kültürel farklılıklardan doğan riskleri azaltmak için çalışanlarına yönelik kültürel eğitimlere yatırım yapmalı ve etkileşimde bulunacakları kültürler hakkında kapsamlı bir araştırma yürütmelidir. Böylelikle yanlış anlamaları önleyebilir ve ticari teamüllerin farklı kültürel bağlamlarda da saygı temelinde ve düzgün bir çerçevede ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

Siyasi, Yasal ve Uyumluluğa Dair Bilgi Eksikliği

Şirketlerin açılacakları ülkelerin siyasi, yasal ve uyumluluk koşullarını tam olarak anlaması gerekir. Yabancı bir pazarda yönetmeliklere veya yasalara uyulmaması ciddi yasal ve mali sonuçlara yol açabilir ve şirketin itibarına ve kar hanesine zarar verebilir.

Her ülkenin farklı vergi sistemleri, iş kanunları ve çevre düzenlemeleri vardır. Bu düzenlemelere uyulmaması para cezalarına, yasal yaptırımlara ve itibar kaybına neden olabilir. Yeni bir pazara girmeden önce o pazarın yasal ve uyumluluk gerekliliklerini araştırmak ve anlamak büyük önem teşkil eder. Profesyonel tavsiye ve yardım almak mali hataları önleyebilir. 

Başlangıç yatırımının yüksek olması ve uzun vadede getiri imkanı

Globalde büyüme genellikle yurt içinde genişlemekten daha yüksek bir başlangıç yatırımı gerektirir, bu da uzun vadeli kazançlar için daha uzun süre beklemek anlamına gelir. İşinizi dünya çapında büyütmeye karar vermeden önce, maliyetleri göz önünde bulundurmanız ve yatırımınızdan ne zaman kâr elde edeceğinize dair gerçekçi bir değerlendirme yapmanız önemlidir. Çok uluslu şirketler daha yüksek maliyetlerle ve kâr marjlarını eritebilecek beklenmedik giderlerle karşılaşabilir. Önceden araştırma yapmak, kârı tahmin etmek ve öngörüler oluşturmak mali riskleri en aza indirmenin önemli yollarındandır. 

Pazarlama ve reklam faaliyetlerine odaklanmama

Pazarlama ve reklam faaliyetleri kültürden kültüre fark gösterir Diğer ülkelerdeki potansiyel müşterilere ulaşmak için aynı platform veya kanalları kullanıyor olsanız bile, burada işe koyulmak için farklı bir süreç izlemeniz gerekebilir ve bu sürecin de beklediğinizden çok daha farklı planlanması gerekebilir. Ayrıca ana pazarınızda önemli olan şeylerin başka bir pazarda hiçbir karşılığı olmayabilir.

Örneğin, genellikle her ülkenin tercih ettiği sosyal medya kanalı farklıdır. Facebook ABD'de popülerken, VK (Vkontakte) genellikle Rusya'da tercih edilir. Başka bir örnek verecek olursak, Çin'de bir web sitesi açmayı planlayan şirketler Google Arama'nın popülerliğine aldanırsa bu pazarda başarısız olabilir. Bunun sebebi ise Baidu'nun Çin'de daha popüler bir arama motoru olması. Tüm bunlar başarılı olmak için ürününüzü hedef kitlenizin alışkanlıklarına uyarlamanız gerektiğinin bir göstergesidir. 

Globalde büyüme stratejileri

Global arenada yer almak istiyorsanız bu adımları izleyerek şirketinizi globalde büyümeye yönelik hazırlayabilirsiniz.

Pazar araştırmasının önemi

Yurt dışında büyüyebilmek istiyorsanız pazar araştırması yapmalısınız. Bu süreçte şu alanları değerlendirin:

●      Hedef kitle: İdeal müşteriniz profiliniz kim? Müşteri personası oluşturarak hedef pazarlarınızın isteklerini ve tercihlerini anlayabilirsiniz.

●      Pazar talebi: Ürün veya hizmetinize yönelik bir talep var mı? Talep boyutunu belirleyin ve tahmininizi mümkün olduğunca sayısal olarak ifade edin.

●      Trendler: Müşteriler sunduğunuz ürün veya hizmete karşı nasıl bir tutum sergiliyor? Müşterilerin beklentilerini ve marka veya ürünler arasında nasıl seçim yaptıklarını anlamaya çalışın. Piyasadaki istikrar ve değişim düzeyini analiz edin.

●      Pazara giriş stratejisi: Pazara nasıl gireceksiniz ve stratejinizi hangi faktörler etkileyecek? Lojistik ayrıntıları, iş hedeflerini, eylem maddelerini ve pazara giriş için öngörülen takvimi değerlendirin.

Pazar araştırması sırasında bu noktaları dikkatle değerlendirerek kaynakları planlayabilir, riskleri azaltabilir ve etkili bir global büyüme stratejisi belirleyebilirsiniz. 

PESTEL analizinden yararlanın

PESTEL, işinizi etkileyebilecek politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal faktörleri temsil eden ve bu konularda araştırma yapmanızı kolaylaştıran bir araçtır. PESTEL kapsamındaki tüm unsurların araştırmasını ve planlamasını, açılmayı planladığınız her pazar için yapmak önemlidir.

●      Politik Hedef ülkenin hükümetini, liderlik şeklini, siyasi istikrarını ve iklimini içerir.

●      Ekonomik: Hedef ülkenin genel ekonomik gidişatının yanı sıra bulunduğunuz sektörün genel ekonomik durumunu da ifade eder.

●      Sosyal: Kültürel değerler, sosyal inançlar, dini ve felsefi bakış açıları, kültürel tarih ve hafızayı kapsar.

●      Teknolojik: Belirli bir pazarda mevcut olan teknolojinin faydalarını, sınırlamalarını ve kullanımını kapsayan düzenlemeleri içerir.

●      Çevre: Bölgedeki çevre sorunlarını, yönetmelikleri ve tarihçeyi kapsar.

●      Yasal: Şirketinizin uyması gereken yasal düzenlemeleri ve süreçleri ifade eder.

Hedef pazarınızın PESTEL analizini yapmak için mümkün olduğunca çok sayıda politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal unsurun araştırılması ve belgelenmesi gerekir. Sonrasında şunları düşünmelisiniz:

●      PESTEL unsurları ana pazarınızdan nasıl farklılık gösteriyor?

●      PESTEL analizi sonucunda fark ettiğiniz riskler neler ve bunlar markanızı nasıl etkiliyor?

●      Markanızın bu alanlarda rakiplerine göre sahip olduğu herhangi bir avantaj veya fayda var mı?

●      Yeni pazarda, pazara giriş stratejinizi değiştirebilecek hangi gelişme veya güncel olayları takip etmelisiniz?

Emin olmadığınız durumlarda, tahmin yürütmek veya yeterli bilgi edinmeden hareket etmektense fazla araştırma yapmak daha iyidir. Araştırma yaparak şirketinizi risklerden koruyabilir ve hedeflerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Rakiplerinizden öğrenin

Rakiplerinizden öğrenmeniz yeni bir pazara girerken faydalı bir stratejidir. Rakiplerinizi dikkatlice inceleyerek markanızı rakiplerinizin önüne geçecek şekilde konumlandırmanıza yardımcı olacak bilgiler edinebilirsiniz. Burada şu faktörleri ele alabilirsiniz:

●      Hedef pazardaki rakipleriniz kimler?

●      Bunlar yerli mi yoksa yabancı şirketler mi?

●      Sizce neyi iyi yapıyorlar?

●      Zayıf yönleri veya geliştirilmesi gereken alanları neler?

●      Şirketinizin bu rakiplere göre ne gibi avantajları var?

●      Sektördeki rekabete rağmen yatırımınız getiri sağlayabilir mi?

Rakiplerinizi inceleyerek onların başarı ve hatalarından ders çıkarabilir, uzun vadede zaman ve kaynaktan tasarruf edebilirsiniz. Aynı zamanda rakipleriniz pazar hakkında da değerli bilgiler sağlayabilir ve pazara giriş stratejiniz ile ilgili isabetli kararlar almanıza yardımcı olabilir.

Hedef Pazardaki Uzmanlardan Yararlanın

Hedef pazardaki uzmanlar globale açılan şirketler için değerli bir kaynaktır. Mümkün olduğunca hedeflediğiniz bölgeden işe alım yapmalı veya hedef pazarınızda deneyimi olan uzmanlar istihdam etmelisiniz. Böylelikle, şirketinize gözden kaçabilecek önemli kültürel farklılıklar ve yerelleştirme hakkında bilgi birikim ve iç görü sağlayabilirler.

Hedef pazardaki bir uzmanla çalışmaya başlamadan önce şu soruların cevabını arayın:

●      Hangi konularda veya uzmanlık alanlarında böyle bir desteğe ihtiyacım var?

●      Çalışacağımız uzmanın bu hedef pazar veya kültürle ilgili nasıl bir deneyimi var?

●      Uzman sayesinde şirketimizin global bilinirliğini artırıp pazarda güven oluşturabilir miyiz?

Hedef pazardaki uzmanlara güvenmek, yabancı olduğunuz bölgelerde yolunuzu bulmanızı ve globalde büyüme çabalarınızın karşılığını almanızı sağlar.

Ürünlerinizi pazarlara uyarlayın

Rekabetin yoğun olduğu pazarlarda konumunuzu sağlamlaştırmak için ürün veya hizmetinizi pazarların ihtiyaçlarına göre uyarlamanız önemlidir. Potansiyel müşterilerin satın alma kararı vermesi, ürününüzü veya hizmetinizi anlamasını ve onunla bir bağ kurmasını gerektirdiği için pazarlar arasındaki farkları iyi anlamalısınız.

Örneğin, internet mağazanızdaki yerel tarih ve saat formatlarına ya da online alışveriş alışkanlıklarına riayet etmeniz, ürününüzün güvenilir olduğunu, sahte olmadığını gösterecektir. Başarılı bir global ürün lansmanı için içerik çevirisinden daha fazlasının gerekli olduğu ve yerel ihtiyaçları karşılayacak uyarlamaların yapılması gerektiği aşikar.

Yerelleştirme: Globalde başarılı bir şekilde büyümenin anahtarı

Ürününüzü farklı pazarlardaki müşteriler için erişilebilir kılmak demek, ürününüzü kültürel ayrılıklara, dil farklılıklarına, yerel beklentilere, satın alma gücüne ve alışkanlıklarına ve yasal düzenlemelere uyarlamak demektir. Tüm bu noktalar, yerelleştirme gibi karmaşık bir sürecin yalnızca birkaç yönü. Globalde büyümenin ayrılmaz bir parçası olan yerelleştirme, net bir strateji yürütmeyi ve sağlam bir teknoloji kullanmayı gerektirir.

Detaylı bir yerelleştirme stratejisi sayesinde müşterileriniz, ürününüzün hedef pazara özel tasarlandığını düşünür. Böylelikle hedef pazarınızdaki potansiyel müşteriler yerelleştirilen ürününüzü aslen kendi pazarlarından çıkan alternatiflerle karşılaştırdığında ürününüzü anlamada, satın almada ve kullanma konusunda hiçbir fark bulamaz.

Etkili yerelleştirmenin anahtarı, yerelleştirme sürecindeki rutin ve zaman alıcı görevleri mümkün olduğunca otomatik hale getirirken, otomatik hale getirilemeyen diğer işlere (global strateji belirleme, ürün tasarlama veya kampanya metni yazma gibi) daha fazla kaynak ayırmaktır. Bu bakımdan, yerelleştirme teknolojisi global üstünlük kurma yolunda en büyük müttefikiniz olabilir.

Global pazarda güçlü bir varlık gösterin

Globale açılma önemli faydalar sağladığı için birçok şirket uluslararası büyüme stratejilerini benimser. Böylelikle şirketler şirketlerinin bilinirliklerini artırırken beraberinde satışlarını da çoğaltır. Dört global genişleme stratejisinden birini uygulamaya koymak, güçlü bir satış dönüşüm modeli sunar.

Doğru bir pazara giriş stratejisi hazırlamak riskleri azaltmanıza, uyumluluk koşullarını sağlamanıza ve ürün ya da hizmetinize daha fazla ilgi gösterilmesine olanak tanır. Ürününüzü yerelleştirmek, müşterilere daha kısa sürede ulaşmak ve şirketinizi daha iyi sonuçlar elde edecek şekilde konumlandırmak için oldukça önemlidir.

Makaleyi beğendiniz mi? Paylaşım yapın.
Subscription icon

Yerelleştirme Rehberiniz

Yerelleştirme ve Büyüme Tavsiyelerimizle Gelirinizi Artırın