Hızlıçeviri Logo

Kullanım Koşulları

Ocak 2023 tarihinde güncellenmiştir.

Bu internet sitesini (Kısaca “HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’nin sahibi olan Çeviri Hizmetleri Anonim Şirketi (“Kısaca “HIZLIÇEVİRİ” olarak anılacaktır) HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’nde yer alan veya gelecekte yer alacak olan bilgileri, formları, içeriği, HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’ni ve HIZLIÇEVİRİ Kullanım Koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin HIZLIÇEVİRİ Kullanım Koşulları’nda yer almayan hususlar, Üyeler için Üyelik Sözleşmesi’nde; Çevirmenler için ise Çevirmen Sözleşmesi’nde düzenlenmektedir.

Diğer taraftan Çevirmen olmak istiyorsanız HIZLIÇEVİRİ’nin sizi uygun bulması şartıyla Çevirmen Sözleşmesi’nde bulunan Çevirmen Sözleşmesi’ni onaylamak ve bu şekilde HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’ne kaydolmak gerekmektedir.

 

Genel Koşullar

HIZLIÇEVİRİ, internet aracılığıyla çevirmenler (”Çevirmen”) ile çeviri talebinde bulunan müşteriler (”Üyeler”) arasında aracılık etmek ve Üyelerine çeviri hizmeti sunmak amacıyla kurulmuş bir web sitesi hizmetidir. Kaydolmak ve sitede sunulan çeviri hizmetinden faydalanmak isterseniz, lütfen Müşteri Sözleşmesi’ni onaylayarak HIZLIÇEVİRİ’ye kaydolunuz.

Bu belge, HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’nde sunulan hizmetlere ve Çevirmenlik şartlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Müşterilerin HIZLIÇEVİRİ’den hizmet almak için Müşteri Sözleşmesi’ni internet üzerinden onaylayarak sisteme üye olmaları zorunludur. HIZLIÇEVİRİ Kullanım Koşulları çeviri hizmetlerine konu olan metinlerin (“Tercüme Edilen Metinler”) Çevirmen tarafından tercümesinin yapılması da dahil olmak üzere, HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’ne erişim ve HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’nin kullanımı konusunda hükümleri ve koşulları ifade eder.

HIZLIÇEVİRİ Kullanım Koşulları, HIZLIÇEVİRİ tarafından her zaman değiştirilebilir.

18 yaşından küçük ve Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit sayılmayan kişiler HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden faydalanamazlar. Üyelik Sözleşmesi’nin/Çevirmen Sözleşmesi’nin onaylanması ile Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’ne kaydolduğunuzda, sizden tercihinize göre Üye veya Çevirmen olarak kendi profilinizi oluşturmanız istenir. Profiliniz; kullanıcı adınız, e-posta adresiniz ve bildirmek istediğiniz genel bilgiler dahil olmak üzere, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, kişisel bilgilerinizi içerir.

Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamanız akabinde, kaydınızın başarılı olması sonucunda, HIZLIÇEVİRİ Kullanım Koşulları’na ve Üyelik Sözleşmesi’ne uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

Çevirmen Sözleşmesi’ni onaylamanız ve HIZLIÇEVİRİ’nin sizi Çevirmen olarak uygun bulması halinde Çevirmen olursunuz ve Çevirmen olarak kaldığınız sürece HIZLIÇEVİRİ Kullanım Koşulları’na ve Çevirmen Sözleşmesi’ne uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

HIZLIÇEVİRİ’yi yalnızca ziyaret ediyorsanız ve Üye veya Çevirmen olarak kaydolmadıysanız (“Kullanıcı“), yine de bu HIZLIÇEVİRİ Kullanım Koşulları’nın bazı hüküm ve koşullarına uymakla yükümlü olursunuz.

HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’nde taraf olduğunuz sözleşmelerden herhangi birini ihlal etmeniz durumunda, HIZLIÇEVİRİ gerek Üye gerekse Çevirmen olarak kaydınızı dilediği zaman ve önceden bildirmeksizin sonlandırma hakkını saklı tutar.

HIZLIÇEVİRİ, HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’ni ve/veya çeviri hizmetini kullanma amacınıza ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez. HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi tamamen kişisel kullanımınız içindir ve Üye/Çevirmen, kendisi tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden sorumlu olduğunu, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya bu sebeple uğrayabileceği her türlü zarar dolayısıyla HIZLIÇEVİRİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Hizmetler ve Ödemeler

Hizmetler ve Ödemeler ile ilgili hüküm ve koşullara Üyelik Sözleşmesi’nde yer verilmiştir.

Fikri Mülkiyet

HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’ndeki sayfalar ve içerik, telif hakkı ile korunmaktadır ve yaratıcı bir iş için kullanma veya satma ya da başka ürünlerin tanıtımını yapma amacı dahil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, hiçbir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz veya başkalarına aktarılamaz. Bu kısıtlamanın ihlali, HIZLIÇEVİRİ’nin fikri mülkiyet haklarının ve sözleşmeden doğan haklarının ihlaliyle sonuçlanabilir ve HIZLIÇEVİRİ’nin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararının tazminini gerektirir. HIZLIÇEVİRİ, Çeviri Hizmetleri Anonim Şirketi’nin tescilli markasıdır.

Beyan ve Taahhütler

Bu bölümde bir Üye/Çevirmen veya Kullanıcı olarak bazı ahlak ve davranış kurallarına bağlı kalmanız gerektiği açıklanmaktadır.

Bir Üye/Çevirmen veya Kullanıcı olarak:

 • HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’ni ve hizmetleri yürürlükteki tüm kanunlar ve düzenlemelere uygun ve bu kanun ve düzenlemelere göre kabul edilmiş bir şekilde kullanmakla yükümlüsünüz,
 • HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’ne ait hizmetlerin kullanımına dair HIZLIÇEVİRİ’nin kullanım şartları ile diğer hüküm ve koşullarına bağlı kalacak ve bu hizmetin hiçbir Kullanıcısına Üyesine veya Çevirmenine herhangi bir ürünün ya da hizmetin istenmeyen iletilerini, reklamlarını veya davetlerini gönderemeyeceksiniz,
 • HIZLIÇEVİRİ’nin açık yazılı izni olmaksızın, telif hakkıyla korunan içeriği, ticari markaları veya diğer tescilli bilgileri hiçbir şekilde kopyalayamazsınız, değiştiremezsiniz, yayınlayamazsınız, başkasına aktaramaz veya gösteremezsiniz, satamazsınız veya iltibas yaratabilecek hiçbir faaliyette bulunamazsınız..
 • HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’nin halka açık bölümlerine bilgiler göndererek, otomatik olarak bu bilgileri ve içeriği kullanmaları, kopyalamaları, görüntülemeleri, dağıtabilmeleri ve bunlardan yeni eserler türetmeleri ya da başka eserlerle birleştirmeleri için geri alınamaz, sürekli, özel olmayan, tamamı ödenmiş, tüm dünyada geçerli bir lisans verme yetkisini elinizde bulundurduğunuzu ve daha önce belirtilenlerin alt lisanslarını HIZLIÇEVİRİ’ye verdiğinizi ve HIZLIÇEVİRİ’yi yetkilendirdiğinizi beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.
 • Hizmeti kullanmaktan doğacak tüm risklerin size ait olduğunu ve hizmetin diğer Üyeleri ya da Kullanıcıları ile olan tüm yazılı, sözlü veya yüz yüze iletişiminizin tamamen kendi sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş olursunuz. HIZLIÇEVİRİ ve yöneticileri, çalışanları, hizmet sağlayıcıları ve bağlı şirketleri ile üçüncü taraflar, hizmetin diğer Üyeleri veya Kullanıcıları ile iletişiminizden (herhangi bir şekilde) doğabilecek duygusal, sözlü ve fiziksel istismar veya saldırı dahil olmak üzere, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, sonucu görebileceğiniz zarardan ötürü sorumlu tutulamaz.
 • Kendinizin veya başkalarının çıplak fotoğrafları, pornografik fotoğraflar veya görseller ve her türlü yasa dışı veya kabul edilemez materyal dahil olmak üzere, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; hiçbir şekilde onur kırıcı, iftiracı, saldırgan, yanlış, fesada temayül eden, saygısız, ayıp, cinsel anlamda aşağılayıcı, tehdit edici, taciz edici ırkçı veya yasa dışı materyal gönderemez, yayınlayamaz veya bunları hiçbir Üye’ye, Çevirmen’e ya da Kullanıcı’ya gösteremezsiniz. HIZLIÇEVİRİ, bu tarz materyalleri bildirmeksizin silme hakkını saklı tutar.
 • Fiziksel ve manevi hasar dahil olmak üzere, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; hizmeti kullanan diğer Üyelere/Çevirmenler’e ve Kullanıcılara zarar verebilecek hiçbir taciz, saldırgan veya fesada temayül eden davranışta bulunamazsınız ve HIZLIÇEVİRİ bundan sorumlu tutulamaz.
 • HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’ni, hizmetleri veya profilinize çeviri hizmetleri dışında başka hiçbir amaç için kullanamazsınız.
 • HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi üzerinden veya e-posta yoluyla ya da Web Sitesi dışında herhangi bir yolla Üyeler’/ Çevirmenler’e ve Kullanıcılar’a ticari veya başka türlü e-postalar iletmek suretiyle veya başka yollarla Kullanıcı adlarını ve/veya e-posta adreslerini toplamak dahil olmak üzere, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; Web Sitesi’ni hiçbir şekilde yasa dışı ve/veya yetkisiz olarak kullanamazsınız. HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’nin izinsiz değiştirilmesi, yeniden tasarlanması veya izin alınmadan bağlantısının verilmesi soruşturulacak ve sınırlama olmaksızın gerekli tüm cezai ve yasal işlem başlatılacaktır.
 • Üyeler’i, Çevrimenleri ve Kullanıcılar’ı teklifsiz e-postalardan ve reklamlardan korumak ve Web Sitesi’nde kullanım bütünlüğü sağlamak amacıyla, yegane takdir yetkisi HIZLIÇEVİRİ’de olmak üzere, HIZLIÇEVİRİ’nin zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da Web Sitesi’ne erişimi tüm Üyeler ve Çevirmenler için kısıtlayabileceğini ve bu durumlarda yegane takdir yetkisinin HIZLIÇEVİRİ’de olduğunu kabul edersiniz.

 

HIZLIÇEVİRİ’nin Sorumlulukları

 • HIZLIÇEVİRİ ve/veya bağlı kuruluşları, HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi üzerindeki hiçbir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya kullanılabilirliğini taahhüt etmez ve yapılan beyanların, ve paylaşılan görüşlerin, doğruluğu veya güvenilirliğinden sorumlu değildir.
 • HIZLIÇEVİRİ, şikayetler temelinde veya kendi inisiyatifiyle hizmetin halka açık alanlarına gönderilen iletilerin veya materyallerin denetlenmesi ve iletilerin, materyallerin veya HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi yoluyla gönderilen, duyurulan bilgilerin kullanımını, etkinliğini ya da içeriğini gözden geçirme hakkını saklı tutar; ancak bahsi geçen eylemleri yapma zorunluluğu yoktur.
 • HIZLIÇEVİRİ’nin, yürürlükteki mevzuatı veya HIZLIÇEVİRİ Kullanım Koşulları’nı, Üye’nin onaylamış olduğu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Çevirmen ile HIZLIÇEVİRİ arasında akdedilen Çevirmen Sözleşmesi’ni ihlal ettiği kanaatine varması halinde tüm materyalleri, profilleri silme hakkı tamamen HIZLIÇEVİRİ’nin kendi takdirine bağlıdır.
 • Yukarıda bahsi geçenlere bağlı kalmaksızın, HIZLIÇEVİRİ’nin Üyeler/Çevirmenler ve Kullanıcılar arasındaki iletişimi denetleme, kontrol etme veya düzeltme hususunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Hizmetlerin kullanımına ilişkin tüm sorumluluğu ve riski siz üstlenirsiniz. Ayrıca, tüm hizmetlerin, ürünlerin, iletişimin ve diğer bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü ve kullanılabilirliğini değerlendirmek yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır.
 • HIZLIÇEVİRİ ve/veya bağlı kuruluşları, özellikle ima edilen tüm ticari garantileri, özel bir amaca uyma garantilerini veya ihlal olmama garantilerini tanımaz.
 • HIZLIÇEVİRİ ve/veya bağlı kuruluşları hiçbir şekilde hizmet kullanımınızın güvenli, kesintisiz, daima erişilebilir, hatasız olacağını ve sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını veya HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’ndeki hataları düzelteceğini taahhüt etmez. HIZLIÇEVİRİ ve bağlı kuruluşları, eylem türüne bakılmaksızın, Üyeler’in/ Çevirmenler’in veya Kullanıcılar’ın eylemleri veya kusurları için sorumluluk kabul etmez.
 • Fotoğrafınız ile birlikte profil bilgileriniz, HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’nin diğer kullanıcıları tarafından görüntülenebilir. Diğer Üyeler’in / Çevirmenler’in ve Kullanıcılar’ın erişebildiği alanlara kişisel bilgilerinizi gönderirseniz, gönderdiğiniz bilgilerin başkaları tarafından okunabileceğinin, toplanabileceğinin ve kötüye kullanılabileceğinin (örneğin teklifsiz e-postaların gönderilmesi gibi) bilincinde olmalısınız. HIZLIÇEVİRİ, kendi rızanızla HIZLIÇEVİRİ Web Sitesi’ne gönderdiğiniz kişisel bilgiler sonucu ortaya çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmez.

Hemen Başlayın

Hızlıçeviri'nin nasıl çalıştığını öğrenin ve süreçlerimizi yakından tanıyın.

Desteğe mi İhtiyacınız Var?

Kurumsal projeler ve ihtiyaca yönelik destek için uzmanlarımıza ulaşın.